Användningsvillkor

Ett konsortium bestående av Energikontor sydost, Region Blekinge, Netport Science Park och Blekinge tekniska högskola (nedan "konsortiet") tillhandahåller denna produkt (nedan "appen") i samband med kampanjen Växla upp! - Blekinge.

Växla upp! - Blekinge är en del av ett regionalt projekt (Kombinerad mobilitet) finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Uppdaterad 2020-07-07

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT REGISTRERA ETT KONTO OCH LOGGA IN I APPEN GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU INTE REGISTRERA DIG ELLER ANVÄNDA APPEN.

 1. Använda cykel. För att delta i kampanjen måste du använda en cykel.Vad som definieras som en cykel och hur denna få framföras framgår av Trafikförordningen . På Transportstyrelsens webbplats finns en sammanfattning av förordningen
 2. Ålder och konto.För att kunna använda appen måste du registrera ett konto. Detta gör du när du startar appen första gången. Om du inte har fyllt 16 år eller ska fylla 16 år under innevarande år måste du ha din målsmans tillåtelse. Du intygar detta vid registreringen.
 3. Tillgång till funktioner och personuppgifter. Appen använder funktioner i din mobiltelefon för att automatisk känna av när du cyklar. För att detta ska fungera måste appen få tillgång till dina platsdata. Du godkänner detta när appen startas för första gången efter att du har registrerat ett konto och loggat in.

  Dina personuppgifter och cycklingsdata lagras under kampanjen för att du ska kunna delta och använda appen.

  Namn och e-post behövs för att säkerställa din identitet under kampanjen och för att kunna dela ut eventuella priser. Postnummer och postort begärs för att användas för att analysera cyklingsbeteenden i Blekinge. Under kampanjtiden lagrars personuppgifterna. Dessa raderas efter kampanjens avslut. Cyklingsdata sparas anonymiserat i en separat lagring där dina personuppgifter är borttagna.

  Du kan när du vill begära att konsortiet lämnar ut eventuella registrerade data om dig.

  Du kan när som helst begära att konsortiet slutar samla in personuppgifter för dig och tar bort alla lagrade personuppgifter. Du är medveten om och bekräftar att produkten automatiskt inaktiveras av konsortiet på begäran från dig enligt föregående mening, eftersom appens funktion är beroende av att konsortiet har tillgång till relevanta personuppgifter.

  Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och de kommer inte att delas till 3:e part.
 4. Det är förbjudet att:
  1. Ta bort information och innehåll kring upphovsrätt i appen.
  2. Hacka, dekompilera eller demontera appen.
  3. Använda denna appen på något olagligt sätt eller på annat sätt som inte överensstämmer med detta avtal, för olagligt syfte. Användningen av den här appen måste överensstämma med gällande lagar och policys.
  4. Försöka med anslutningsmetoder eller andra system för att radera, ändra eller lägga till information.
  5. Försöka manipulera eller skanna appen och nätverket
  6. Utföra handlingar som kan äventyra nätverkssäkerheten.
  7. Försöka förstöra de normala operationerna i appen eller nätverket och avsiktligt sprida skadliga program eller virus för att förstöra eller störa den normala operationen.
 5. Kontakt. All kontakt rörande villkor sker med konsortiet.
 6. Samtycke. Genom att installera och använda appen godkänner du våra användarvillkor.